Ejnar Christensen

Født d. 11. december 1917. Død d. 24. marts 1994.

Ejner blev født i 1917 ved Klim Bjerg og arbejdede ca. 20 år i skoven. Han blev gift d. 9. april 1941 med Gudrund Mikkelsen fra Thorup Strand og sammen fik de sønnerne Hans Jørgen, født i oktober 1941 og Jens Ole født i oktober 1949.

Det var hård fysisk at være skovarbejder dengang. Deres eneste arbejdsredskab var øksen og saven. Arbejdet bestod i at passe skoven. De skulle fælde træer og efterfølgende afgrene træerne ved hjælp af saven og øksen. Derefter skulle træerne med håndkraft slæbes til vejen. Når træerne var fældet og fjernet skulle der plantes nye. Det skulle skovarbejderne også sørge for.

Udover arbejdet med træerne, skulle grøfterne i skoven også vedligeholdes. Dette foregik med skovl. De arbejdede ikke med bestemte mødetidspunkter, men havde fri, når de var færdige. De skulle dagligt skove 3-5 m3 brænde for at holde en god dagløn.

I en alder af 50 år stoppede Ejner arbejdet i skoven. Helbredet bar præg af de mange hårde år i skoven, selv om han i de sidste år havde fået motorsaven som arbejdsredskab.

Ejner Christiansen døde 76 år gammel.

Klik her for at se kort over vandrestier

. .

Jammerbugt Natur